3 to 5 Times Folding
3 to 5 Times Folding
3 to 5 Times Folding
3 to 5 Times Folding
Product Orientation
Product Orientation
Product Orientation
Product Orientation
Supplier
Supplier
Thong ke

Về chúng tôi

Công ty Công nghệ nhựa và Môi trường NK là một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Công Nghệ Nhựa (Plastic Technology JSC.). Công ty TNHH Nhựa NK được thành lập theo yêu cầu phát triển và nhu cầu của thị trường để đáp ứng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường kĩ tính như thị trường Nhật, và thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ và Canada. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân chính là những người có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu về yêu cầu của thị trường Nhật. Đặc biệt, dưới sự điều hành trực tiếp của tiến sĩ quản lý dự án được tu nghiệp tại Đài Loan, do đó quy trình sản xuất được tổ chức chuyên nghiệp, và quy trình kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, theo đúng quy chuẩn và đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật và tiến tới những thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, Canada.

Video nổi bật